Vandaag besteld, binnen 4 werkdagen geleverd

Gegarandeerde kwaliteit en uitstekende service

Privacy- en cookieverklaring

5 januari 2023

  Privacy Policy
  Privacy Policy

  Privacy- en cookieverklaring | Eveon Containers

  Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 januari 2023.

  Eveon Containers B.V. (hierna: Eveon of ‘wij’) is een wereldwijd opererende leverancier van gebruikte zeecontainers. Wij bieden onze klanten het voordeel dat zij 24 uur per dag, zeven dagen per week containers kunnen bestellen op de meest handige manier, tegen de beste prijs en met snelle levertijden. Onze klanten kunnen altijd op ons rekenen om hen te helpen de juiste container te vinden. Wij zijn transparant en "straight and forward" is ons motto.

  Wij bieden onze diensten aan via de website www.eveoncontainers.com. Bij het verwerken van uw bestellingen verwerken wij uw persoonsgegevens. Uw privacy is voor Eveon van groot belang. Eveon houdt zich aan alle toepasselijke privacywetgeving. Voor gebruikers en klanten uit Nederland en de Europese Economische Ruimte betekent dit dat Eveon zich houdt aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Voor gebruikers en klanten uit de Verenigde Staten betekent dit bovendien dat Eveon zich houdt aan de Amerikaanse privacywetgeving, zoals de California Consumer Privacy Act (CCPA). In geval van conflicten tussen de AVG en de CCPA zal de AVG prevaleren voor klanten uit Nederland en de Europese Economische Ruimte, terwijl voor klanten uit de Verenigde Staten de CCPA prevaleert.

  In deze Privacy- en Cookieverklaring wordt de term 'persoonsgegevens' gebruikt. Wij zullen deze term gebruiken om alle gegevens aan te duiden die door de AVG als persoonsgegevens worden beschouwd en daarnaast alle gegevens die door de CCPA als persoonsgegevens worden beschouwd.

  Onze privacy- en cookieverklaring in een oogopslag

  Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals uiteengezet in deze Privacy- en Cookieverklaring.

  • Zo weinig mogelijk persoonsgegevens opslaan en alleen de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.

  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken.

  • Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang tot, rectificatie of verwijdering van uw door ons verwerkte persoonsgegevens.

  Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

  Onder de AVG wordt de partij die bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel, de "verantwoordelijke voor de verwerking" genoemd. In het geval van Eveon containers is dat afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

  EVEON Containers B.V.

  Willemskade 18 B

  3016 DL Rotterdam, Nederland

  E-mailadres: info.nl@eveoncontainers.com

  Telefoonnummer: +31850659932

  Contactformulier: Neem contact op

  Contactgegevens

  Voor vragen over onze Privacy- en Cookieverklaring of uw rechten kunt u altijd contact met ons opnemen via bovenstaande gegevens.

  Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

  Er zijn verschillende doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verschillende doeleinden hebben ook hun eigen wettelijke grondslagen voor verwerking. Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, een aankoop doet in onze webshop, gegevens toevoegt aan uw account op onze website, verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van u.

  Per verwerkingsdoel geven wij hieronder aan welke gegevens wij van u verkrijgen, voor welk doel wij deze gegevens verwerken en hoe lang deze worden bewaard. Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u opslaan, neem dan contact op met het Eveon Containers serviceteam. Contactinformatie voor elke entiteit die uw gegevens verwerkt is hierboven vermeld.

  Uw account aanmaken en beheren

  U kunt een account aanmaken op onze website (uitvoering van de overeenkomst). Met dit account kunt u inloggen op uw persoonlijke accountpagina om uw (eerdere) bestellingen te bekijken. Zodra u een account heeft aangemaakt, kunt u zelf bepalen welke informatie u aan het account toevoegt (uitvoering van de overeenkomst). Het gebruik van een account maakt het mogelijk uw verzend- en facturatiegegevens te onthouden om het bestelproces te vereenvoudigen en herhaalde bestellingen te plaatsen. Behalve dat de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, wordt u gevraagd om uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens.

  Daartoe verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Persoonlijke voornaamwoorden/aanspreekvorm
  • Positie in het bedrijf
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Inloggegevens
  • Verzendadres
  • Factuuradres
  • Bedrijfsinformatie
  • Verwacht jaarlijks inkoopvolume
  • Bestelnummers

  Wij bewaren uw persoonlijke gegevens totdat u uw account opzegt via onze klantenservice. Sommige gegevens worden bewaard als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

  Wanneer u contact met ons opneemt

  Bij Eveon helpen we u graag. U kunt contact met ons opnemen via e-mail, telefoon of via ons contactformulier. Als u op welke manier dan ook contact met ons opneemt, gaat u akkoord met onze algemene contactvoorwaarden (uitvoering van de overeenkomst), bovendien wordt u gevraagd om uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens. Zonder de benodigde persoonsgegevens kunnen wij u helaas niet adequaat helpen.

  Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • De inhoud van het bericht

  Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om uw vraag of klacht te behandelen, omdat wij er zeker van willen zijn dat wij uw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

  Het verlenen van onze diensten

  Wanneer u een bestelling plaatst op onze website, vult u bepaalde gegevens in. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de overeenkomst tussen u en Eveon (uitvoering van de overeenkomst). Verder wordt u gevraagd om uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens.

  Wij verwerken en bewaren de volgende persoonsgegevens voor dit doel en voor de wettelijke fiscale bewaarplicht:

  • Naam
  • Bedrijfsinformatie
  • Verzendadres
  • Factuuradres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Klantnummer
  • Bestelnummer

  Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om onze service aan u te verlenen. Dit omvat het kunnen voldoen aan eventuele garantieclaims of juridische discussies in de toekomst. Bovendien moeten bepaalde gegevens voor belastingdoeleinden worden bewaard zolang de wet dat vereist.

  Nieuwsbrief

  U kunt zich op onze website inschrijven voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief. Wij versturen de nieuwsbrief alleen met uw toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang. Het versturen van een nieuwsbrief op basis van ons gerechtvaardigd belang is alleen toegestaan als u een bestelling bij ons plaatst en wij u willen informeren over gerelateerde producten of diensten. U kunt zich hiervoor afmelden tijdens het bestelproces. De nieuwsbrief bevat promoties, tips en informatie over onze producten en diensten.

  Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • E-mailadres

  Uw persoonsgegevens worden bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de afmeldlink in elke nieuwsbrief. U kunt ons ook een e-mail sturen.

  Toepassingen

  Als u solliciteert op een van onze vacatures of een open sollicitatie indient, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de afhandeling van uw sollicitatie en ter voorbereiding op een eventuele arbeidsovereenkomst.

  Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Curriculum Vitae
  • Begeleidende brief
  • Salarisvereisten
  • Referenties
  • Alle andere informatie die u bij uw sollicitatie verstrekt

  Uw sollicitatiegegevens worden bewaard tot maximaal 4 maanden nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen als de functie binnen de proeftijd opnieuw vacant komt. Als wij u op dat moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen wij - met uw toestemming - de sollicitatiegegevens nog een jaar bewaren. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons een e-mail te sturen. Wij bewaren uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier, mocht u besluiten bij ons te gaan werken. Dit dossier wordt zo lang bewaard als nodig is en de sollicitatiegegevens worden maximaal 2 jaar na indiensttreding bewaard, tenzij de sollicitatiegegevens specifieke informatie bevatten, zoals diploma's, certificaten, behaalde kwalificaties, die ook later tijdens de arbeidsrelatie relevant blijven. Dan worden die gegevens zo lang bewaard als nodig is.

  Screening op sociale media en internet kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk voor ons om ons imago te behouden bij het aannemen van nieuw personeel; wij doen dit op basis van een gerechtvaardigd belang. Wij zoeken uw naam op Google en uw eventuele profiel op diverse sociale media. Dit geldt uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn. Wij zullen u niet vragen ons toegang te verlenen tot een privépagina van sociale media of een verzoek van ons te accepteren. De resultaten van de screening worden met u besproken. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit bij uw sollicitatie per e-mail aan ons kenbaar maken.

  Profielen aanmaken

  Wij verzamelen en combineren uw persoonlijke gegevens uit verschillende bronnen. Zo kunnen wij de informatie die wij hebben verzameld op basis van uw online bestelling koppelen aan informatie die wij hebben ontvangen via geaccepteerde cookies. Als u toestemming heeft gegeven, kunnen wij deze gegevens combineren zodat wij een klantprofiel voor u kunnen samenstellen. De klantprofielen worden vervolgens ingedeeld in verschillende categorieën om uw interesses te analyseren en u op die manier een aanbod op maat te kunnen doen, onder meer door het tonen van gepersonaliseerde reclame via verschillende kanalen, zoals nieuwsbrieven, onze website(s) en websites van derden.

  Wanneer mogen wij uw persoonsgegevens delen met derden?

  Eveon zal uw informatie alleen met derden delen voor zover de huidige wetgeving dit toestaat. Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken wanneer:

  • wij hen hebben gecontracteerd om bepaalde gegevens te verwerken;
  • het is noodzakelijk om de overeenkomst met u uit te voeren;
  • u stemt hier mee in;
  • wij er een legitiem belang bij hebben;
  • wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

  Derden die namens ons of u persoonsgegevens verwerken, zoals:

  • Vervoerders
  • Aanbieders van betalingsdiensten
  • IT-leveranciers en dienstverleners
  • Review bedrijven

  Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

  Eveon neemt passende technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens om verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking (bijvoorbeeld ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking van persoonsgegevens) te voorkomen. Eveon zal regelmatig controleren of de getroffen beschermingsmaatregelen nog steeds adequaat zijn en deze, waar nodig, regelmatig versterken en actualiseren.

  Socialemediaknoppen

  Wij gebruiken social media buttons op onze website die u doorverwijzen naar bepaalde social media platforms. Dit geeft u de mogelijkheid om ons te volgen en content te delen. U ziet ook advertenties op uw social mediapagina. De knoppen werken via stukjes code die door de sociale medianetwerken worden verstrekt. Als u de knoppen gebruikt, of gebruik maakt van social media platforms, slaan deze platforms bepaalde persoonsgegevens op. In dat geval zijn de sociale media de "verantwoordelijke voor de verwerking" van de persoonsgegevens in de zin van de AVG. Als u wilt weten wat de social media platforms met uw persoonsgegevens doen, lees dan de betreffende privacyverklaring:

  Cookies

  Onze website maakt gebruik van first-party en third-party cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die automatisch kunnen worden opgeslagen op- of gelezen worden van het apparaat van de bezoeker van de website (zoals pc, tablet of smartphone). Dit gebeurt via de webbrowser op het apparaat van de gebruiker.

  Er zijn verschillende soorten cookies:

  • Functionele cookies: deze cookies zorgen voor de goede werking van de website.
  • Analytische cookies: deze cookies stellen ons in staat het gebruik van de website te meten. De opgeslagen gegevens worden gecombineerd en geaggregeerd en gebruikt voor statistische analyses.
  • Sociale cookies: deze cookies stellen ons in staat de inhoud van de website te delen op sociale netwerken. Sociale netwerken maken een profiel aan van de gebruikers en volgen hun browseractiviteiten. Door deze cookies te accepteren, staat u alle sociale netwerken toe uw internetgedrag te volgen.
  • Advertentie/marketing cookies: deze cookies stellen ons in staat om u op basis van uw internetgedrag aangepaste inhoud te presenteren. Door deze cookies te accepteren, staat u alle reclamenetwerken toe uw internetgedrag te volgen.
  • Overige cookies: deze cookies vallen onder geen enkele andere categorie. Door deze cookies te accepteren, staat u alle sociale en reclamenetwerken of andere netwerken toe uw internetgedrag te volgen.

  Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

  • IP-adres
  • Cookie ID
  • Website en klikgedrag
  • Referrer URL

  Cookie; entiteit; privacyverklaringTypeDoelBewaartermijn
  Google Tag Manager

  Google LLC, Verenigde Staten


  Privacyverklaring
  FunctioneelGoogle Tag Manager-cookies maken het mogelijk scripts van andere cookies te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.Gebruiksessie
  Google Analytics

  Google LLC, Verenigde Staten


  Privacyverklaring
  AnalytischDeze cookies worden geplaatst om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers en om de gebruikerservaring te verbeteren.Maximaal 2 jaar
  Google Optimize

  Google LLC, Verenigde Staten

  Privacyverklaring
   AnalytischDeze cookies worden geplaatst om te bepalen welke website varianten u heeft gezien om een stabiel website bezoek te garanderen.Maximaal 6 maanden
  Google DoubleClick

  Google LLC, Verenigde Staten


  Privacyverklaring
  MarketingDeze cookies worden gebruikt om de acties van de websitebezoeker op de website te registreren nadat hij advertenties heeft bekeken of erop heeft geklikt. Het doel hiervan is het meten van de effectiviteit en het tonen van gepersonaliseerde advertenties.Maximaal 6 maanden
  Google AdServices

  Google LLC, Verenigde Staten


  Privacyverklaring
  MarketingDeze cookies worden geplaatst om de effectiviteit van advertenties te meten.Maximaal 1 jaar
  Youtube

  Google LLC, Verenigde Staten

  Privacyverklaring
  MarketingDeze cookies worden geplaatst voor de volgende doeleinden:
  - Maak en registreer een unieke ID die door Google wordt gebruikt om bij te houden hoe gebruikers YouTube-video's bekijken.
  - Meet de bandbreedte van gebruikers op pagina's met ingesloten YouTube-video's en registreer andere informatie over het gebruik en de functionaliteiten van YouTube-video's.
  - Volg uw locatie, op basis van de GPS-locatie die door uw apparaat wordt verstrekt.
  Maximaal 8 maanden
  Facebook Pixel

  Facebook, Verenigde Staten


  Privacyverklaring
  MarketingDeze cookies worden gebruikt om Facebook-advertentieopties mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken. Deze cookies registreren een unieke ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel is om gericht en gepersonaliseerd te adverteren.Maximaal 3 maanden
  Facebook aangepaste doelgroep

  Facebook, Verenigde Staten


  Privacyverklaring
  MarketingDeze cookies worden gebruikt om Facebook-advertentieopties mogelijk te maken. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken. Deze cookies registreren een unieke ID om terugkerende apparaten te herkennen. Het doel is om gericht en gepersonaliseerd te adverteren.Maximaal 3 maanden
  LinkedIn Advertenties

  LinkedIn Corporation, Verenigde Staten


  Privacyverklaring
  MarketingDeze cookies worden geplaatst om onze onlineadvertenties te verbeteren en de effectiviteit van advertenties te meten.Maximaal 2 jaar
  LinkedIn Analytics

  LinkedIn Corporation, Verenigde Staten


  Privacyverklaring
  AnalytischDeze cookies worden geplaatst om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en met deze informatie onze website te verbeteren en u beter van dienst te kunnen zijn.Maximaal 2 jaar
  Microsoft Bing Advertenties

  Microsoft Corporation, Verenigde Staten


  Privacyverklaring
  MarketingBing Ads is een dienst van Microsoft. Bing Ads stelt ons in staat om advertenties te tonen in de zoekresultaten die Bing biedt. Deze cookie meet het effect van onze advertenties die via de Bing zoekmachine worden geplaatst. Zo kunnen we onze advertentiestrategie verbeteren. Het wordt ook gebruikt voor re-marketing.Maximaal 1 jaar
  HubSpot

  HubSpot Inc, Verenigde Staten


  Privacyverklaring
  MarketingDeze cookies worden geplaatst om contacten op te kunnen slaan, bijvoorbeeld na het aanmelden voor onze nieuwsbrief.Maximaal 13 maanden
  Diversen:

  First-party cookies met strikt functionele doeleinden.
  FunctioneelDeze cookies maken de noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner, enz.Maximaal 2 jaar
  Mouseflow

  First-party cookies met strikt functionele doeleinden.
  FunctioneelDeze cookies maken functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner, enz.Maximaal 2 jaar  Cookies in- en uitschakelen

  U kunt uw webbrowser zo instellen dat cookies alleen met uw toestemming worden geaccepteerd. Raadpleeg de handleiding van uw browser voor meer informatie. Houd er rekening mee dat veel websites niet optimaal functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.  

  Cookies verwijderen

  De meeste cookies hebben een vervaldatum. Wanneer een vervaldatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd zodra die datum is verstreken. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen vóór de vervaldatum. Raadpleeg de handleiding van uw browser voor meer informatie.

  Wat zijn uw privacyrechten?

  Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit privacy statement.

  U heeft de volgende rechten:

  • Recht op toegang: u hebt het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken.
  • Recht op rectificatie: u hebt het recht om de persoonsgegevens die wij over u verwerken te corrigeren of aan te vullen, bijvoorbeeld als ze onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht van verzet: u hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
  • Recht op wissen: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.
  • Recht om uw toestemming in te trekken: als u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien het technologisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij over u verwerken aan een derde over te dragen.
  • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken.

  Wij kunnen u om identificatie vragen om aan uw verzoek te voldoen. Wij hebben deze informatie nodig om er zeker van te zijn dat de gevraagde persoonsgegevens aan de juiste persoon toebehoren.

  Wij zullen over het algemeen binnen één maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Indien wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig in kennis stellen.

  Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar info.nl@eveoncontainers.com

  Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

  Wanneer er een wijziging is in onze diensten, zullen wij ook onze Privacy- en Cookieverklaring moeten aanpassen. Raadpleeg deze Privacy- en Cookieverklaring regelmatig voor de meest actuele informatie.

  Een klacht indienen

  Als u een vraag of klacht heeft over de manier waarop wij met uw privacy omgaan, laat het ons dan weten. Mocht u vinden dat wij u niet goed hebben kunnen helpen met vragen over uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. Omdat onze hoofdvestiging zich in Nederland bevindt, is de relevante gegevensbeschermingsautoriteit de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

  Delen van persoonsgegevens buiten de EER

  Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zonder uw uitdrukkelijke toestemming. EER-landen zijn alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Het is in een individueel geval mogelijk dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met een derde partij (bijvoorbeeld een leverancier) of een Eveon-vennootschap buiten de EER. Dit gebeurt op basis van uw toestemming en/of in het kader van een overeenkomst waarbij u partij bent. Toestemming kan worden gegeven door op 'ja' te klikken in de pop-up banner op de website van Eveon waarin wordt gevraagd om uw toestemming om uw gegevens te delen met partijen en landen buiten de EER. Het delen van uw gegevens met partijen en landen buiten de EER zal alleen gebeuren voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld, met inbegrip van maar niet beperkt tot de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Eveon.

  Do Not Track

  De Californische wet verplicht ons bekend te maken hoe wij reageren op "do not track"-signalen van browsers. Wij zijn hiertoe verplicht vanwege de AVG.

  De verkoop van persoonsgegevens

  De CPPA verplicht ons bekend te maken of wij uw persoonsgegevens verkopen. Het is onduidelijk of gerichte reclamecookies van derden de verkoop van persoonsgegevens inhouden onder de CCPA. Als het wel om de verkoop van persoonsgegevens gaat, kunt u in het eerste deel van deze Privacy- en Cookieverklaring nagaan welke persoonsgegevens daarvoor worden gebruikt.

  U kunt dit veranderen door analytische en marketing cookies uit te schakelen via deze link.

  Uw rechten onder de CCPA

  De CCPA geeft u de volgende rechten:

  • Verzoek om informatie. Onder de CCPA kunt u ons verzoeken openbaar te maken hoe wij uw persoonlijke informatie in de afgelopen twaalf maanden hebben verzameld, gebruikt en gedeeld, inclusief de categorieën van persoonlijke informatie die wij hebben verzameld en onze doeleinden daarvoor; de categorieën van bronnen voor die informatie; de categorieën van derden met wie wij die informatie voor zakelijke doeleinden hebben gedeeld en onze doeleinden daarvoor. Wij verkopen uw persoonlijke informatie niet. Als u ons een verzoek stuurt, laat ons dan weten of u uw verzoek doet op basis van de CCPA of de AVG.
  • Uw recht op kennisgeving. Volgens de CCPA kan een bedrijf geen nieuwe categorieën persoonsgegevens verzamelen of deze voor wezenlijk andere doeleinden gebruiken zonder u daarvan eerst in kennis te stellen.
  • Geen discriminatie bij het uitoefenen van uw CCPA-rechten. De CCPA verbiedt ons u te discrimineren omdat u uw rechten onder de wet uitoefent. Deze discriminatie kan bestaan uit het weigeren van diensten, het in rekening brengen van andere prijzen of tarieven voor diensten, het leveren van een ander niveau of andere kwaliteit van diensten, of het suggereren dat u een ander niveau of andere kwaliteit van goederen of diensten zult ontvangen als gevolg van het uitoefenen van uw rechten.
  • Uw recht om persoonsgegevens te verwijderen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij honoreren een dergelijk verzoek tenzij een uitzondering van toepassing is. Uitzonderingen zoals wanneer de informatie nodig is om de transactie of het contract te voltooien waarvoor ze werden verzameld of wanneer de informatie wordt gebruikt om veiligheidsincidenten op te sporen, te onderzoeken of te voorkomen, de wetgeving na te leven, bugs te identificeren en te herstellen, of ervoor te zorgen dat een andere consument zijn wettelijk voorziene rechten kan uitoefenen.

  U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. U vindt onze contactgegevens in het eerste deel van deze Privacy- en Cookieverklaring. Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunnen wij verplicht zijn u te vragen uw identiteit te verifiëren. Wij zullen binnen 45 kalenderdagen op uw verzoek reageren, en wij kunnen deze termijn met nog eens 45 dagen verlengen als de wet ons dat toestaat. Het is mogelijk dat wij door de AVG verplicht zijn eerder te reageren met betrekking tot bepaalde informatie. Wij zullen altijd aan uw verzoek voldoen, tenzij wij dit niet hoeven of mogen op basis van de toepasselijke wetgeving.  

  De CCPA Categorieën van Persoonsgegevens die wij verzamelen inclusief de Bronnen

  In het eerste deel van deze Privacy- en Cookieverklaring beschrijven wij welke informatie wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze verzamelen. De onderstaande tabel ordent de informatie rond de categorieën van persoonsgegevens die in de CCPA worden vermeld.

  CCPA Persoonlijke Informatie CategorieBronnen van deze informatie
  Identificatiemiddelen (bv. echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificatiecode, online identificatiecode, internetprotocoladres, e-mailadres, accountnaam of andere soortgelijke identificatiemiddelen)Dit is informatie die u rechtstreeks verstrekt of via uw interacties met onze diensten (zoals beschreven in het Privacybeleid) of via partners die ons in staat stellen onze diensten uit te voeren.
  Kenmerken van beschermde classificaties onder de CCPA of federale wetgeving (bijv. uw geslacht of leeftijd)Dit is informatie die u aan ons verstrekt. Wij vragen niet expliciet naar deze informatie, maar het is mogelijk dat sommige informatie is opgenomen in berichten die u ons heeft gestuurd. (Zoals uw voorkeursnaam die uw geslacht zou kunnen aangeven).
  Commerciële informatie (bv. informatie over aankopen)Dit is informatie die u ons rechtstreeks verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze dienst.
  Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten (bijvoorbeeld informatie over uw interacties met onze diensten)Dit is informatie die u ons rechtstreeks verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze dienst of contact met ons opneemt.
  GeolokalisatiegegevensDe locatie van uw apparaat wordt aan ons verstrekt door onze cookie providers. Dit gebeurt alleen als u kiest voor het gebruik van cookies.
  Beroeps- of arbeidsgerelateerde gegevensDit is informatie die u ons verstrekt als u een bestelling doet voor het bedrijf waarvoor u werkt.  Persoonlijke gegevens delen

  Wij kunnen uw persoonsgegevens delen voor een zakelijk doel. Het eerste deel van deze Privacy- en Cookieverklaring beschrijft wanneer wij uw persoonsgegevens delen en met wie. Wanneer wij persoonsgegevens bekendmaken voor een zakelijk doel, sluiten wij een contract waarin het doel wordt beschreven en waarin de ontvanger wordt verplicht die persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en niet te gebruiken voor enig ander doel dan het uitvoeren van het contract.

  In de afgelopen twaalf maanden hebben wij de volgende categorieën persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden openbaar gemaakt:

  Identificatiemiddelen van categorie A Categorie D Commerciële informatie Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten van categorie F De soorten categorieën komen overeen met de in de CCPA gebruikte categorieën.

  In the preceding twelve months, we have disclosed the following categories of personal data for a business purpose:

  • Category A Identificatiemiddelen
  • Category D Commerciële informatie
  • Category F Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten

  The types of categories correspond with the categories used in the CCPA.